Hírek

 A VP5-8.5.1-16 sz. "Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások" pályázati felhívásban szereplő klímarezisztens szaporítóanyagok forrásának adatbázisa az alábbi linken érhető el:

>> ADATBÁZIS ITT <<

 

Az oldal funkcióinak leírása a bal felső sarokban látható "i" gomb fölé vitt kurzorral olvasható, vagy pdf formátumban letölthető innen.

 

Tisztelt Pályázó!

 

A VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások pályázati felhívása alapján a felhasznált szaporítóanyagnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

a.) szaporítóanyagának forrását az NAIK Erdészeti Tudományos Intézet az adott erdőrészletben klímarezisztensnek minősítette és erről a 2. számú melléklet szerinti egyedi igazolást állított ki;

b.) kiválasztott, kiemelt, vizsgált kategóriájú vetőmagját a 1999/105/EK Tanácsi irányelv, a Bizottság (EU) 2015/321 végrehajtási határozata, valamint a 110/2003 (X.17.) FVM rendelet előírásainak megfelelően a kijelölt növénytermesztési hatóság engedélyével vagy tájékoztatása mellett szállították be, illetve hozták forgalomba;

c.) vetőmagját a kijelölt növénytermesztési hatóság

  • külföldi származású szaporítóanyag esetén belföldiesítő szemle alapján, vagy
  • belföldi származású szaporítóanyag esetén a gyűjtés során végzett külön helyszíni ellenőrzés alapján kiállított származási igazolvánnyal látta el oly módon, hogy a helyszíni ellenőrzés során a hatóság a vetőmag tételből hatósági mintát, illetve az ügyfél részére elkülönített vizsgálati mintát vett, amelyet az ügyfél, a szaporítóanyag-forrás azonossága ellenőrizhetőségének biztosítása céljából, a NAIK Erdészeti Tudományos Intézeti részére bizonyíthatóan (igazoltan) átadott.

Vonal drapp

Amennyiben Ön a NAIK Erdészeti Tudományos Intézethez benyújtandó, ügyfél részére elkülönített vizsgálati magmintát a hatóságtól megkapta, valamint rendelkezésére állnak a Pályázati Felhívás 2. melléklete szerinti, egyedileg releváns dokumentumok (származási igazolás, szemlejegyzőkönyv, stb.) kérjük, hogy adataival töltse ki a honlapunkon PDF formátumban megtalálható igazolást (Igazolás klímatűrőnek minősített szaporítóanyagról c.).

Ezt követően kérjük, hogy postai úton:

  1. a megfelelően kitöltött igazolást,
  2. az előzetesen beszerzett dokumentumok, igazolások, jegyzőkönyvek fénymásolatait,
  3. a vizsgálati megmintát, valamint
  4. egy felcímzett válaszborítékot,

tértivevényes küldeményként juttasson el a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet Sárvári Kísérleti Állomására (cím: 9600 Sárvár, Várkerület 30/A.).

Vonal drapp

Felhívjuk figyelmét, hogy az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás esetén:

  • a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet által kiadott egyedi igazolás arról, hogy a felhasznált szaporítóanyag az adott részletben klímarezisztensnek minősül,
  • a felújítás során felhasznált erdészeti szaporítóanyag származási igazolásának másolata,
  • a részterületen megvalósuló klímarezisztens szaporítóanyaggal történő felújítás esetében az érintett részterület határainak feltüntetésével készített térkép.

AgriForValor logoA Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, a Lavina Alapítvánnyal, valamint a Pilze-Nagy Kft.-vel közreműködve Biomassza-hasznosítási Innovációs Hálózatot alapított, amelynek 2016. november 9-én tartották az indító rendezvényét Budapesten.

A hálózatba olyan szervezeteket, illetve gazdálkodókat, vállalatokat hívtak meg, akik a mezőgazdasági és az erdészeti biomassza hasznosításában, piaci termékké formálásában érdekeltek, és nyitottak új, innovatív módszerek megismerésére.

Vonal drapp

2016. november 10.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 96. évében elhunyt egykori kollégánk, Tóth Béla. Az Erdészeti Tudományos Intézet valamennyi kollégája búcsúzik tőle.

Vonal drapp

2016. augusztus 25.

2016. május 10-én a 2017-től 2020-ig tartó időszakra a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézetének tudományos főmunkatársát, Dr. Somogyi Zoltánt az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) alatt működő Üvegházhatású-gáz Kibocsátási Adatbázis Szerkesztői Bizottságába választották.

Vonal drapp

2016. július 4.

Illeszkedve az országos "Te Szedd!" akcióhoz, ismét megrendezésre került a Farkasszigeti Szemét Szüret. Az évtizedes múltra visszatekintő "harcban" az idei évben 4 szervezet fogott össze az arborétum és a kísérleti erdő területének megtisztítására. A NAIK ERTI dolgozói mellett – akiket napi munkájuk során háborít fel a látogatók által szétszórt szemét, sok esetben depóniákba rendezetten hátrahagyott háztartási hulladék – az idén is csatasorba álltak a 90 éves erdőtömb inmateriális szolgáltatásait élvező civil szervezetek. Az OMME Püspökladány és Vidéke Méhészek Egyesületének tagjai, a Püspökladányi Vadásztársaság és a Futó Daru szabadidős sportegyesület tagjai valamint a város óvodáinak pedagógusai közel 90 szorgos kézzel tisztítottak meg két helyszínt.

Vonal drapp

2016. május 2.

Az AgriForValor projekt célja, hogy tevékenyen hozzájáruljon a bioökonómia megvalósításához azáltal, hogy összekapcsolja a mezőgazdasági és az erdészeti alkalmazott vagy alapkutatással foglalkozókat, és a bioipart, valamint az üzletfejlesztést támogató szervezeteket, innovációs ügynökségeket és a technológia transzfer közvetítőket egy többoldalú innovációs partnerségi hálózatban. A hálózat célja, hogy kiaknázza és hasznosítsa a mezőgazdasági és az erdészeti melléktermékekből előállított biomassza erőforrásokat.

Vonal drapp

2016. április 20.

Az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából Pro Silva Hungariae díjat kapott Dr. Csóka György a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetének tudományos osztályvezetője és Nagy Imre a a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetének tudományos munkatársa.

Vonal drapp

2016. március 22.

Március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozatát vehette át Dr. Rédei Károly a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetének nyugalmazott tudományos osztályvezetője.

Vonal drapp

2016. március 21.

DNS alapú vizsgálatok az illegális fakitermelések visszaszorítása érdekében

Magyarországon a falopás mértékének nagyságára csak becslések vannak. Pénzben kifejezve több száz-milliós nagyságrendű lehet a probléma, de a természetkárosítás is súlyos következményekkel járhat. Az elkövetéseket tekintve az összes esetnek csak töredékét sikerül felderíteni elsősorban azért, mert a tettenérésen kívül eddig alig volt perdöntő bizonyítási lehetőség.

Az ERTI sárvári genetikai laboratóriumában használt módszerek segítségével akár 2-3 évig száradó, napsugárzásnak kitett faanyagból is képesek vagyunk DNS-t kivonni és ebből egyedazonosítást elvégezni.

Dr. Illyés Benjámint, az Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott állomásigazgatóját és osztályvezetőjét köszöntötték 80. életévének betöltése alkalmából. A jubileumi eseménynek az MTA VEAB Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottságának ülése adott helyet, amelyet Sopronban az Erdészeti Múzeumban tartottak november 3-án.

Vonal drapp

2015. november 17.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 75 esztendős korában elhunyt egykori kollégánk, Béky Albert. Az Erdészeti Tudományos Intézet valamennyi kollégája búcsúzik tőle.

Vonal drapp

2015. július 30.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 67 esztendős korában váratlanul elhunyt egykori kollégánk, Berényi Gyula. Az Erdészeti Tudományos Intézet valamennyi kollégája búcsúzik tőle.

Vonal drapp

2015. július 15.

2015. június 26-27-én Kaposváron zajlott az OEE 146. Vándorgyűlése. A házigazda szerepét a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. töltötte be. A közgyűlésen Dr. Sárvári Jánosnak nyújtotta át a Vadas Jenő Emlékérmet a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetének igazgatója, Dr. Borovics Attila.

Vonal drapp

2015. július 14.

Az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából Pro Silva Hungariae díjat kapott Dr. Rédei Károly a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetének tudományos osztályvezetője.

Vonal drapp

2015. március 25.

Vonal drapp

Redei Karoly

A díjat a fehér akác termesztésének fejlesztése érdekében végzett tevékenységének, és az ültetvényszerű fatermesztés elméletének, gyakorlatának és oktatási hátterének megteremtéséért tett erőfeszítéseinek elismeréseként vehette át Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől és Bitay Márton állami földekért felelős államtitkártól a Földművelésügyi Minisztériumban tartott ünnepség keretében.

 (Fotó forrása: http://forestpress.hu)

Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014. november 11-én Lakitelken tartott Kutatói Napján Alföldi Erdőkért Emlékéremmel tüntették ki Dr. Führer Ernőt, a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetének tudományos tanácsadóját.

Vonal drapp

2014. november 17.

Dr. Fazekas Sándor jelenlétében kezdődött meg a „Kilenc évtized a vidékfejlesztés szolgálatában" című konferencia 2014. október 3-án a püspökladányi Dorogi Márton Művelődési Ház aulájában. A rendezvényt Dr. Borovics Attila mb. intézetigazgató mint házigazda vezette le. A konferencia – ellentétben a két nappal korábban, szakemberek részvételével megtartott tudományos konferenciával – az ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomás kilenc évtizedes munkájának a közvetlen környezetre kifejtett hatásait vette számba. A szervezők – a Püspökladányi Polgármesteri Hivatal és a kutatóállomás – a meghívottak körét és az előadások tartalmát is e gondolathoz igazították.

Vonal drapp

2014. október 10.

A NAIK-Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi Kísérleti Állomása jubileumi konferenciát rendez fennállásának 90. és az Arborétum alapításának 60. évfordulója alkalmából.

Vonal drapp

2014. augusztus 19.

Csiha ImreBüszkén tudatjuk, hogy Magyarország Kormánya - a belügyminiszter előterjesztésére - életmentés során tanúsított hősies magatartása elismeréséül

„Életmentő emlékérmet”

adományozott Csiha Imre úr püspökladányi lakosnak, aki 2014. július 14-én egy fél- és fénysorompóval is biztosított vasúti átjáró tilos jelzését figyelmen kívül hagyó, a sorompót kikerülve a vasúti átjáróba lépő férfi életét mentette meg, aki a síneken elesett. Saját élete és testi épsége kockáztatásával lehúzta a sínekről a magatehetetlen férfit, alig 4-5 másodperccel a nagy sebességgel haladó Rétköz IC érkezése előtt.

GIS logówww.ertigis.hu

 

 

 

 

A weblap olyan térinformatikai tudásbázist kínál az erdőkkel kapcsolatban, mely minden érdeklődő számára elérhető:

 

Földgömb e Tájékozódási pont az erdészeti kutatás aktuális kérdéseiben országos léptékben és szélesebb körben is.

Földgömb e Megismerhetők az erdészeti kutatás eddigi eredményein alapuló alkalmazott tudásbázis elemei.

Földgömb e A NAIK ERTI aktuális kutatási témái és eredményei geo-infromációs környezetben tanulmányozhatók.

Földgömb e On-line térképi információs szolgáltatások vehetők igénybe.

Földgömb e Válogatott cikkgyűjtemény olvasható a legfontosabb eredményekről.

 

A három felhasználói szint specifikus adattartalmat kínál látogatók, gazdálkodók és kutatók számára magyar és angol nyelven egyaránt.

 

A csapat folyamatosan bővülő szolgáltatásokat ígér a jövőre nézve.

Geoportál2

Amikor 1975 augusztusában egy maroknyi biológia, környezet és a Hortobágy iránt érdeklődő kisújszállási Móriczos diák tanáraikkal, Tóth Alberttel, Papp Gyulával, és Fintha István természetvédelmi őr kíséretében tábort vertek az Ohati-erdő szélében, egyikük sem sejthette mit is kezdtek el valójában.
Az első sátorállítás óta eltelt 40 esztendő, diákok, kutatók, érdeklődők sokasága fordult meg ez idő alatt a táborlakók sorában. A legelső tábor célja volt a diákok környezettudatos nevelésének egyfajta gyakorlati oldalról való megközelítése, hiszen ezen folyton önmagát és a világot megérteni próbáló korosztály a legfogékonyabb, sajnálatos módon bármire, de a jóra, a szépre is.

Vonal drapp

2014. augusztus 4.