Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 16.

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának és Erdészeti Bizottságának rendezvénye. "Erdészeti Fórum 2001" Az erdőtelepítés új perspektívái. Budapest, 2001.

 ertik_16

Előszó

 

Erdőtelepítés helye az agrárpolitikai koncepcióban – Barátossy Gábor, Verbay József

Erdőtelepítési programok Magyarországon – egy sikertörténet – Solymos Rezső

Az erdőtelepítésre számbajövő területek, azok ökológiai értékelése és fatermési potenciálja – Führer Ernő, Járó Zoltán

Fafaj-választás és szaporítóanyag-ellátás gazdasági célú erdőtelepítésekben – Bach István, Mátyás Csaba

Erdőtelepítések tervezésének természetvédelmi szempontjai – Kárpáti László

Az EU erdőtelepítési támogatási rendszer bevezetésének hatásvizsgálata – Csóka Péter

Az erdőtelepítés szervezeti, ökonómiai kérdései – Héjj Botond, Marosi György

A vidékfejlesztés és az erdőtelepítés közös gondolatai és kérdései – Szörényiné Kukorelli Irén, Jáger László, Mészáros Károly

Új fafeldolgozási és fahulladék feldolgozási technológiák – Winkler András