Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 13.

A fehér nyár termesztés-fejlesztésének újabb eredményei a Duna-Tisza közi homokháton – Rédei Károly. Budapest, 2000.

 ertik_13

Előszó

 

Rövid kutatástörténeti áttekintés

A fehér nyár és hibridjeinek (fajtáinak) taxonómiája

A fehér nyár szelekciós nemesítésének újabb eredményei

A fehér és szürke nyár szerepe a fafajcserés erdőfelújításokban

A fehér és szürkenyárasok növekedésének és fatermésének modellezése, nevelésük irányelvei

 

Irodalom