Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 12.

Az aszály és a belvíz érvényesülése a Nagyalföld erdőművelésében I. (szerk. Führer Ernő). Budapest, 2000.

 ertik_12

1. Bevezetés

2. Az aszály és a belvíz hatása, értelmezése az erdőben

2.1. Az aszály

2.2. A belvíz

3. Erdészeti termőhelytípus rendszer a Nagyalföldön

3.1. Az éghajlat

3.2. A hidrológiagi viszonyok

3.3. A talaj

4. Az erdőgazdasági tájak jellemzése, tekintettel az aszály- és a belvízhatás érvényesülésére

4.1. Az aszály- és a belvízhatás érvényesülése, a kritikus vízellátottsági mutató

4.2. A Nagyalföld erdőgazdasági tájainak jellemzése

 

Utószó

 

Irodalom