Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 9.

A Nemzetközi Nyárfa Bizottság (International Poplar Commission) 20. Ülése és tanulmányútja Magyarországon: Az IPC Végrehajtó Bizottság 38. ülése (szerk.: Tóth Béla). Budapest. 1998.

 ertik_09

Előszó – Führer Ernő

 

1. A Nemzetközi Nyárfa Bizottság (IPC) 20. Ülése. Az ülés témája és lebonyolítása – Tóth Béla

2. Magyar nemzeti beszámolók

–Nemzeti beszámoló a Nemzetközi Nyárfa Bizottság (IPC) 20. (budapesti) Ülése központi témájához: "Környezeti és társadalmi kérdések a nyár és a fűz termesztésében és felhasználásában" (összeállította: Tóth Béla)

Nemzeti beszámoló a nyár és fűz termesztéssel és felhasználással kapcsolatos tevékenységről; időszak 1992-1995 (összeállította: Tóth Béla)

3. A plenáris üléseken elhangzott előadások

Elnöki megnyitó – Mátyás Csaba

Köszöntő előadás – Buzássy Lajos

A magyar erdészeti politika aktuális kérdései – Dauner Márton

Beszámoló a Magyar Nemzeti Nyárfa Bizottság munkájáról – Erdős László

Megnyitó beszéd a FAO nevében – J. B. Ball

A "Környezeti és társdalami kérdések a nyár és a fűz termesztésében és felhasználásában" témájú nemzeti beszámolók szintézise – D. Terrason, A. Valadon

A 20. Ülés bezárása – Führer Ernő

4. A Nemzetközi Nyárfa Bizottság (IPC) beszámoló jelentése a 20. (budapesti) Ülésről és a Végrehajtó Bizottság 38. Üléséről

5. Az IPC munkabizottságainak beszámoló jelentései

6. Az IPC 20. Ülés munkabizottsági ülésein a magyar szakemberek részéről elhangzott előadások, tanulmányok, bemutatott poszterek

Tájékoztató eredmények a fajta (genotípus) x termőhely kölcsönhatás vizsgálatáról – Bach István

A tiszavárkonyi "Fűzkert" erdősítésének története és adatainak feldolgozása (1983-1986) – Bagaméry Gáspár, Oláh Zsolt, Bach István

A nyárak betegségei Közép-Európában – Bohár Gyula

A nyárfatermesztés mint alternatív földhasználati forma – Erdős László

Magyar nyár klónok termesztési jellemzői és fatermésük vizsgálata – Gabnai Ernő, Tóth Béla

Virágpor kultúrás módszer alkalmazása a nyárfatermesztésben Magyarországon – Heszky László, Kiss József, Gergácz József, Mázik-Tőkei Katalin

Az erdő és a talajvíz kapcsolata – Járó Zoltán, Sitkey Judit

Nyárfatermesztési tapasztalatok Északkelet-Magyarországon – Kovács Gábor

Az értéknövelő nyárfahasznosítás Magyarországon – Kovács Zsolt, Láng Elemér, Szabadhegyi Győző

A nyárak mint biológiai energiaforrások – Marosvölgyi Béla, Halupa Lajos, Wesztergom Ilona

A Tisza folyó és a hullámtéri erdőgazdálkodás – Nagy István

Magyar nyár klónok fatechnológiai tulajdonságai – Peszlen Ilona, Molnár Sándor

Nemesnyárak biomassza produkciójának modellezése – Szendrődi László

Nyárnemesítési eredmények Magyarországon – Tóth Béla

A nyár rovarkárosítói Magyarországon – Tóth József

A nyárak magyarországi felhasználása és a falemezgyártás – Tóth Sándor

Állománynevelési kísérlet 'Agathe-F' (OP-229) nyárasban (terepi előadás) – Halupa Lajos

Nyárfajták és fajtajelöltek Magyarországon, és a faminőségük áttekintése (poszter) – Babos Károly, Zsombor Ferenc

Fehérnyár magtermelő ültetvény létesítésének szükségessége Magyarországon (poszter) – Bartha Dénes

7. A munkabizottsági üléseken elhangzott előadások, tanulmányok, bemutatott poszterek összefoglaló áttekintése

8. Egyes külföldi tanulmányok teljes szövegű magyar fordításai

A feketenyár (Populus nigra L.) génforrásainak nemesítése és megőrzése Törökországban = Breeding and conservation of genetic resources of black poplar (Populus nigra L.) in Turkey – F. Toplu

Rezisztencia-nemesítés rovarokkal szemben Kínában = Research advance in insect resistant breeding in China – Y. Han3

A nyárfatermesztés környezeti vonatkozásai a Sambro-Meuse vízgyűjtő területén = Environmental aspects of the Sambro-Meuse poplar culture – P. Mertens

A nyár génforrások globális kezelése felé = Towards a global management of poplar genetic resources – V. Steenackers

A nyárak a farmerek szolgálatában = Poplars for farmers – an economist's view – T. Thomas, R. Willis, J. Winterbourne

A nyár szaporítóanyag biztonságos forgalmazásának szakmai irányelvei = Technical guidelines for the safe movement of poplar germplasm – J. B. Ball

A nyár mint termesztési program-modell = Poplars as a modell tree-keynote adress – R. F. Settler

9. Tanulmányút Kelet-Magyarországon (1996. szeptember 27-30.). A bemutató programhelyek rövid ismertetése

10. A Nemzetközi Nyárfa Bizottság elnökének köszönőlevele az ülés szervezőihez

11. Zárszó

 

Függelék (A résztvevők névsora)