Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 6.

Új erdészeti politika piacgazdasági alapjai Magyarországon = Neue Forstpolitik in Ungarn auf markwirtschaftlicher Grundlage – Illyés Béla, Nieβlein Erwin. Sopron, 1997.

 ertik_06

1. Bevezetés

2. A magyar erdőgazdálkodás keretfeltételei

2.1. A történelmi fejlődés és az 1989 utáni helyzet

2.2. Tanulmányutak tapasztalatai

3. Erdészeti politikai kutatások

3.1. A piacgazdaság mint rendező elv

3.2. Erdészeti szervezet

3.3. Az állami erdőgazdálkodás

3.4. Privát erdőgazdálkodás

3.5. Erdőtörvény

3.6. Erdészeti szakszemélyzet

3.7. Erdészeti tervezés, erdőrendezés

3.8. Erdőfenntartási alap

3.9. Természetvédelem

3.10. Erdőtelepítések sajátos feladatai

3.11. A közvéleménykutatás eredményei

4. Záróértékelés és javaslatok

 

Mellékeletek

Irodalomjegyzék