Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 5.

Az akáctermesztés kézikönyve (szerk. Rédei Károly). Budapest, 1997.

 ertik_05

Rédei Károly:  Előszó

 

Az akác elterjedése, fontosabb erdőművelési tulajdonságai
(Rédei Károly)

Az akác elterjedése

Az akác fontosabb morfológiai jellemzői és erdőművelési tulajdonságai

Erdészeti ökológia jellemzése
(Führer Ernő)

Az akác éghajlati igénye

Az akác hidrológiai igénye

Az akác talajigénye

Az akácosok víz- és szervesanyag forgalma

Az akác nemesítése
(Keresztesi B. – Bach I. – Bujtás Z.

Az akácnemesítés célja

Az akácnemesítés és fajtahasználat alapjai

Nemesítési módszerek, eljárások és jelentőségük az akácnemesítésben

Törzsfakiválasztásra (egyedszelecióra) alapozott nemesítés érett korú állományokban

Az államilag elismert és elismerésre bejelentett akác fajták rövid ismertetése

Az akác szaporítása
(Bach I. – Bagaméry G.)

Az szaporítóanyag minősítés és fajtaelismerés rendszere és jogi háttere

Akác szaporítóanyag-források

Akác maggazdálkodás

Akác csemetetermelés

Akácosok erdősítési technológiái
(Rédei Károly)

Akácosok felújításának és telepítésének technológiái

A felújítási mód megváltoztatásának faterméstani vonatkozásai

Akácosok növekedése, nevelésük irányelvei
(Rédei Károly)

Egyes akácfajták és állományok növekedése

Akácosok nevelésének irányelvei

Elegyes akácosok nevelésének főbb szempontjai

A szelektált akácfajták termesztésével (nevelésével) kapcsolatos főbb megállapítások

Az akác fontosabb betegségei és károsítói, az ellenük való védekezés
(Tóth J.)

Abiotikus tényezők okozta kártételek

Biotikus tényezők okozta kártételek

Az akácosok kitermelése, az akác fájának hasznosítása
(Molnár Sándor)

Az akácosok kitermelése és fájának választékösszetétele

Az akácfa tulajdonságai

Az akác hengeresfa hasznosítása

Az akác fűrészáru hasznosítása

Az akác energiaedők, energetikai célú ültetvények
(Halupa L.)

Akác energiaerdők létesítése és kezelése

Akác energiaerdő-kísérletek fontosabb tapasztalatai

Az akác egyéb hasznosításának lehetőségei
(Bujtás Z. –  Rédei K.)

Az akác méhészeti jelentősége, méhlegelő-javítás akáccal
(Bujtás Z.)

Az akác szerepe a védelmi rendeltetésű erdősítésekben és fásításokban
(Rédei K.)

 

Irodalom