Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 4.

Fórum az állami erdőgazdálkodás időszerű kérdéseiről. Budapest, 1997.

 ertik_04

Bevezető – Illyés Benjamin

 

Köszöntők – Illyés Benjamin, Führer Ernő, Viharos Zsolt, Gerely Ferenc

 

A vitafórum főbb témái és hozzászólásai

Az állami erdészet jellegzetességei – Magyarország, Ausztria, Csehország, Németország, Írország, Norvégia

Jogi keretfeltételek

Közgazdasági keretfeltételek

Különleges erdészeti pénzügyi alap

Adók – támogatások

Erdőértékelés

Az állami erdőgazdálkodás célrendszere

Az állami erdészet szervezetének fejlesztése

 

Összefoglaló megállapítások – Gerely Ferenc, Illyés Benjamin

Fórum az állami erdőgazdálkodás aktuális problémáiról – Illyés Benjamin

A tanács előkészítő anyagai

Vitafórum súlyponti kérdései

Állami erdőgazdálkodás jellemzői Magyarországon

Az állami erdőgazdálkodás szervezetének fejlesztése

A magyar állami erdőgazdálkodás fejlesztésének lehetőségei: Tézisek – Illyés Benjamin

Mellékletek

Az ÁPV Rt. és az erdőgazdasági portfolió jelenlegi szervezete (1996. július)

Küldetés: Vázlat

Az állami erdőgazdálkodás szervezetének fejlesztési irányai – Illyés Benjamin, Nieβlein Erwin

A központi állami erdészeti hivatal átszervezése a Statskog SF állami vállalattá – Negárd, Terje

 

Angol fordítások

Summary statements – Gerely Ferenc, Illyés Benjamin

Forum about the topical problems of state forestry management – Illyés Benjamin

The state forestry system in Hungary

The crucial points of the debate – Illyés Benjamin

The development of the organisation of state forest management

Chances of development of Hungarian state forest management: Theses

The current structure of ÁPV Rt. and the forest management portfolio (July, 1996)

Mission – A draft

Ways of developing the organisation of the state forest management – Illyés Benjamin, Nieβlein Erwin

 

Német fordítások

Zusammenfassende Feststellungen – Gerely Ferenc, Illyés Benjamin

Forum über die aktuellen Probleme der staatlichen Forstwirtschaft – Illyés Benjamin

Schwerpunktthemen des Forums – Illyés Benjamin

Specifische Merkmale der staatlichen Forstwirtschaft in Ungarn

Die organisatorische Weiterenwicklung der staatlichen Forstwirtschaft

Die Möglichkeiten der Entwicklung der ungarischen staatlichen Forstwirtschaft: Thesen – Illyés Benjamin

Die derzeitige Organisationsstruktur der ÁPV Rt. und des forstwirtschaftlichen Portfolios (10 Juli 1996)

Die Aufgabe – Entwurf

Richtungen der Förderung der Organisation der staatlichen Forstwirtschaft – Illyés Benjamin, Nieβlein Erwin

Umorganisierung des Zentralamts für staatlichen Forstwirtschaft zum Staatunternehmen Statskog SF – Negárd, Terje

 

A tanácskozás magyar hozzászólói