Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 2.

Az Ökonómiai Osztály 30 éves Jubileumi tudományos ülés. Budapest, 1996.

 ertik_02

Megnyitó üdvözlések

 

Előszó – Führer Ernő

 

Tájékoztató a BEFAG Rt. helyzetéről, tevékenységéről – Viharos Zsolt

Az Erdészeti Tudományos Intézet Erdészeti Gazdaságtani Osztálya – Marosi György

 

Előadások

Erdészeti politika a piacgazdaságban – Erwin Nieβlein

Tulajdon és piaci szabályozás a svájci erdőgazdálkodásban – Gotthard Bloetzer

Az erdőtulajdon fejlődése a Cseh Köztársaságban – Martin Chytry

A nem állami erdőgazdálkodás néhány kérdése Szlovákiában – Josef Tutka

A szlovák magánerdőgazdálkodás történeti áttekintése – Stanislav Hatiar

A magánerdőgazdálkodás erdészetpolitikai szabályozása – Max Krott

A privát erdőgazdálkodás keretfeltételeinek fejlesztése – Illyés Benjamin

Magánerdőgazdálkodás és az erdészeti tudomány – Balázs István

A magánerdőgazdálkodás megindulásának tapasztalatai Veszprém megyében – Bús Mária

A magánerdőkkel kapcsolatos kutatás a COST keretében – Szepesi András

Gondolatok az erdőgazdálkodásról tulajdonváltás után – Sódar Pál

A magánerdőgazdálkodás anyagi és szakmai feltételei Zala megyében – Süle Lajos

A magánerdőgazdálkodás szakmai és anyagi feltételei – Telegdy Pál

Magánerdőgazdálkodás feltételei és lehetőségei Abádszalók térségéből nézve – Répászky Miklós

A magánerdőgazdálkodás kialakulásának előfeltételei, nehézségei és jelenlegi állása – Pozsgay Attila

A magánerdő tulajdonosoknak felajánlott szolgáltatások – Szalai Károly

A magánerdőgazdálkodás támogatása – Marosi György

 

Összefoglaló a fórumról – Marosi György

Zusammenfassung der Diskussionsrunde – Marosi György