Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 1.

Jubileumi tudományos ülés a 70 éves Püspökladányi Kísérleti Állomáson. Budapest, 1995.

 ertik_01

Előszó – Führer Ernő

 

Előadások

Az ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomás múltja, szerepe, jelentősége és feladatai az erdészeti kutatásban – Führer Ernő

Az ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomásának szerepe az alföldi erdőtelepítések - fásítások tudományos megalapozásában és fejlesztésében – Dauner Márton

A sziki erdőtelepítések és fásítások hatása a környezetvédelemben, gazdasági jelentőségük a fatermesztési lehetőségek növelésében – Csiha Imre

A kísérleti állomás jelentősége, közreműködése Püspökladány fejlődésében – Farkas Rezső

A tiszántúli nyárfanemesítési és nyárfatermesztési kutatások eredményei a nyárfatermesztés időszerű kérdéseinek a megoldásában – Tóth Béla

Az új nyárfajták fatermőképességének összehasonlító vizsgálata – Gabnai Ernő

A többcélú akáctermesztés biológiai alapjainak fejlesztése – Kapusi Imre

A szíkfásítási kutatások eredményeinek hasznosítása az alföldi természetvédelemben és tájfejlesztésben – Aradi Csaba

Az Erdészeti Tudományos Intézet Tiszántúli Kísérleti Állomása 70 éves – Schmotzer András

 

Vadas Jenő emlékérmek átadása – Führer Ernő

 

Terepi bemutatók ismertetése

Egy beerdősülő erdei tisztáson végzett vizsgálatok ismertetése (Püspökladány 21 RL1) – Csiha Imre

Kocsányos tölgy és csertölgy növekedés-összehasonlító kísérlet (Püspökladány 20 M) – Tóth Béla

Kocsányos tölgy termesztési lehetőségének vizsgálata jó vízellátottságú szikes területeken (Püspökladány 19 G) – Tóth Béla

Kocsányos tölgy termesztési lehetőségének vizsgálata száraz jellegű szikes területeken (Püspökladány 15 G) – Tóth Béla

Nagy bakhátas talajelőkészítéssel végzett szikfásítási kísérlet (Püspökladány 15 B) – Tóth Béla

A bemutatott püspökladányi területek talajvizsgálati adatai

Nyár klónkiválasztó kísérlet (Balmazújváros 12 A) – Tóth Béla

Nyár klóngyűjtemény (Balmazújváros 11 E) – Tóth Béla

A "Puszta" szil tulajdonságai és alkalmazási lehetőségei (Püspökladányi Arborétum) – Gabnai Ernő

1/0 évek akác csemeték szelektálása (Hajdúhadház, Kísérleti csemetekert) – Kapusi Imre

Akác törzsfák szelektálása (Hajdúhadház, 26/D) – Kapusi Imre

Akác fajtaösszehasonlító kísérlet (Hajdúhadház, 26/D) – Kapusi Imre

Térbeli rendre alapozott akác sarjaztatás (Hajdúhadház, 26/D) – Kapusi Imre

 

Zárszó – Kovács Gábor

 

A jubileumi ülésen résztvevők névsora