EK_Vol_1_bort

Beköszöntő (Borovics A. és Náhlik A.)

Az erdészeti szaksajtó története Magyarországon (Oroszi S.)

A klímaváltozás lehetséges hatása az erdőgazdálkodásban (Führer E., Marosi Gy., Jagodics A., Juhász I.)

Nagyfelbontású digitális talajtérképezés a Vaskereszt erdőrezervátumban (Illés G., Kovács G., Heil B.)

Galériaerdők hatása a vízfolyások apadási görbéire és ennek információtartalma (Kalicz P., Gribovszki Z., Király G.)

Alkalmazott elemzési módszerek a környezeti tényezők fák növekedésére gyakorolt hatásának vizsgálatában (Manninger M., Edelényi M., Pödör Z., Jereb L.)

A zöld duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii var. viridis) növekedésének vizsgálata két különböző termőhelyen (Kondorné Szenkovits M.)

Dunántúli Leuce nyár populációk genetikai vizsgálata RAPD és cpDNS markerekkel (Benke A., Cseke K., Borovics A.)

Egy elegyes tölgyes taxonómiai és genetikai szerkezetének elemzése (Cseke K., Bordács S., Borovics A.)

Nyár genotípusok azonosítása DNS ujjlenyomatuk alapján (Cseke K., Benke A., Borovics A.)

Nyírségi akácosok táji fatermési táblája (Rédei K., Csiha I., Keserű Zs., Kamandiné Végh Á., Rásó J.)

A szelídgesztenye kéregrák elleni biológiai védekezés tapasztalatai a Soproni-hegységben (Vidóczi H.)

A faanyagmozgatás hatása az erdészeti úthálózatok szállítási és fenntartási költségeire (Primusz P., Péterfalvi J., Kisfaludi B., Biczó B.)