Csiha Imre

2012

 • Borovics A., Cseke K., Csiha I., Keserű Zs., Koltay A., Rédei K. (2012): Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Természettel az Emberért. Az akác szerepe és helye az Alföld erdőgazdálkodásában. AEE fóruma. 2012. szeptember 13. Pusztavacs.
 • Csiha I., Rásó J., Keserű Zs., Kamandiné Végh Á. (2012): A termőhelyi változások hatása a nemesnyár klónok produktumára. AEE Kutatói Nap – Tudományos eredmények a gyakorlatban. Püspökladány.
 • Kamandiné Végh Á., Csiha I., Keserű Zs. (2012): Sziki kocsányos tölgy állományok természetközeli felújítási kísérletei a klímaváltozás hatásai mellett. VII. Erdő és Klíma Konferencia, Debrecen.
 • Keserű Zs., Rédei K., Csiha I., Gál J. (2012): Effects of different regeneration methods on yield of black locust (Robinia pseudoacacia L.) stands: a case study. „Forests in future – Sustainable use, risks and challenges”. International scientific conference. 4-5 October 2012, Beograd, Serbia.
 • Rásó J., Csiha I., Kamandiné Végh Á., Keserű Zs., Rédei K. (2012): Alföldi kocsányos tölgy erdőállomány termőhelyének talajnedvesség-változás dinamikája kedvezőtlen környezeti feltételek mellett a püspökladányi Farkasszigeten. VII. Erdő és Klíma Konferencia, Debrecen.

 

2011

 • Csiha I., Kamandiné Végh Á., Keserű Zs., Rásó J. (2011): Energetikai faültetvények termesztéstechnológiai fejlesztése Kelet-Magyarországon. Fás szárú energetikai ültetvények komplex technológiai rendszerének kidolgozása az Észak-Alföldi Régió területén (REG_EA_KFI_09) Napkor.
 • Csiha I., Rédei K., Kamandiné Végh Á., Keserű Zs., Rásó J. (2011): Energetikai faültetvények termesztéstechnológiai fejlesztése Kelet-Magyarországon. A BAROSS Project keretében az ERTI, a Napkori Erdőgazdák Zrt., az MTA DAB Mezőgazdasági Albizottságának Erdészeti - Vadászati - Természetvédelmi Munkabizottsága által szervezett szakmai rendezvény.
 • Keserű Zs., Csiha I., Borovics A., Rédei K., Rásó J. (2011): Management of Short Rotation Tree Plantations in Hungary. STREPOW, International Workshop. Andrevlje-Novi Sad, Serbia.
 • Keserű Zs., Csiha I., Kamandiné Végh Á., Rásó J. (2011): Experiences of root excavations on dry sandy sites. Homoki erdőssztyepp-tölgyesek és pannon homoki gyepek konferencia. Kecskemét.
 • Keserű Zs., Csiha I., Rédei K., Kamandiné Végh Á., Rásó J. (2011): Fás szárú energetikai ültetvények termesztéstechnológiai fejlesztése Kelet-Magyarországon. II. Környezet és Energia Konferencia. Debrecen.
 • Keserű Zs., Csiha I., Rédei K., Kamandiné Végh Á., Rásó J. (2011): Fás szárú energetikai ültetvények termesztés-fejlesztésének legújabb eredményei az Észak-Alföldi régióban. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Sopron.
 • Keserű Zs., Csiha I., Rédei K., Rásó J. (2011): Ígéretes akácklónok korai értékelése. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Sopron.

 

2010

 • Borovics A., Csiha I., Keserű Zs., Kamandiné V. Á., Rédei K., Koltay A., Kapusi I., Bach I., Németh J. (2010): Az akác jövője az energetikai faültetvényekben. Akác és energetika – ismét „Akác a Nyírség aranya” konferencia, Baktalórántháza, 2010. május 20.
 • Csiha I., Keserű Zs. (2010): Fás szárú energetikai ültetvények komplex technológiai rendszerének kidolgozása az Észak-Alföldi Régió területén (REG_EA_KFI_09). STREPOW, Magyar-Szerb Együttműködés. 2010. április 13. Püspökladány.
 • Csiha I., Keserű Zs., Kamandiné V. Á. (2010): Fásszárú energetikai ültetvények komplex technológiai rendszerének kidolgozása az Észak-Alföldi régióra. MTA-Erdészeti Bizottság Erdőgazdálkodási Albizottsága ülése. Monorierdő, 2010. október 21.
 • Csiha I., Rásó J., Keserű Zs., Kamandiné V. Á. (2010): Minimális talajbolygatásos erdőfelújítási kísérletek a püspökladányi szikkísérleti telepen. AEE Kutatói Nap. 2010. november 04. Szolnok.

 

2009

 • Juhász I., Csiha I., Marosi Gy., Rédei K., (2009): Az ültetvényes fatermesztés helye az erdőgazdálkodásban. NYME EK Kari Konferencia. Sopron, 2009. október 12.
 • Rédei K., Csiha I. (2009): The role of black locust (Robinia pseudoacacia L.) in the Hungarian honey production. International Symposium on Apiculture. 20-21 October, 2009. Gwangju

 

2008

 • Csiha I. (2008): A fás szárú energetikai ültetvények hozamvizsgálati eredményei kelet-magyarországi termőhelyi viszonyok között. AEE-Kutatói Nap, Szeged, 2008. 11. 06.
 • Csiha I. (2008): Természetközeli erdőfelújítási, erdőtelepítési problémák alföldi termőhelyi körülmények között. EMT  VIII. Erdészeti Szakkonferencia, Félixfürdő, 2008. szeptember 27.
 • Csiha I., Bárány G. (2008): Új utak és lehetőségek szelektált akác klónok méhészeti hasznosításában. AEE-Kutatói Nap, Szeged, 2008. 11. 06.
 • Csiha I., Bárány G., Keserű Zs. (2008): A természetközeli erdőfelújítás lehetőségei alföldi erdőterületeken. Alföldi Kutatói Napok. Kecskemét, 2008. 11. 06. Szeged.
 • Csiha I., Jung L. (EGERERDŐ Zrt.), Sári Zs. (NYÍRERDŐ Zrt.), Veperdi I., Keresztes Gy. (HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt.) (2008): Biomassza potenciál az erdőtől a fás szárú energetikai ültetvényig. OEE Vándorgyűlés, Debrecen,  2008. 07.  11-12.

 

2007

 • Bárány G., Csiha I. (2007): Erdőszerkezeti vizsgálatok a természetközeli erdőfelújítási kísérletekben. Erdészeti beavatkozások fejlesztése az éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett c. GVOP pályázat beszámoló ülése. Nagykovácsi, 2007. 06. 20.
 • Csiha I., Berényi Gy. (2007): Értéknövelő elegyfajok alkalmazási lehetőségei alföldi erdeinkben. Erdészeti Tudományos konferencia, Nyugat Magyarországi Egyetem, Sopron, 2007. 12. 11.
 • Csiha, I., Berényi Gy. (2007): Értéknövelő elegyfajok alkalmazási lehetőségei az erdő ökológiai és ökonómiai értékének növelése érdekében. AEE-Kutatói Nap, Szeged, 2007. 11. 08.
 • Csiha I., Keserű Zs., Rásó J. (2007): Energetikai fafelhasználás során keletkező hamu elhelyezésének erdészeti vonatkozásai. Erdészeti Tudományos konferencia, Sopron, 2007. 12. 11.
 • Csiha I., Keserű Zs., Rásó J. (2007): Energetikai fafelhasználás során keletkező fahamu talajjavító hatásának vizsgálata. AEE-Kutatói Nap, Szeged, 2007. 11. 08.

 

2005

 • Csiha I. (2005): Ültetvényszerű fatermesztés lehetőségei a változó mezőgazdasági földhasználat kereti között. OMÉK Budapest, 2005. 09. 01.
 • Csiha I. (2005): Ültetvényszerű fatermesztés fafaj megválasztása és termesztési technológiája. ERTI Központ, Budapest, 2005. 03. 24.

 

2003

 • Csiha I., Keserű Zs. (2003): Gyökérfeltárások tapasztalatai száraz homoki termőhelyeken. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Napja, Kecskemét, 2003. 11. 05.

 

2002

 • Csiha I. (2002): Genetikai alapok biztosítása az erdészeti ágazatban. Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Albizottságának Ülése, Karcag, 2002. 11. 28.
 • Csiha I., Keserű Zs. (2002): Egy beerdősülő erdei tisztás állapotfelvétele III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2002. 10. 17.
 • Rédei K., Csiha I. (2002): Az ültetvényszerű fatermesztés szerepe és jelentősége az erdősítési feladatok végrehajtásában. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2002. 10. 06.

 

2001

 • Halász K., Bratek Z., Jakucs E., Albert L., Csiha I. (2001): Ökológiailag stabil szikfásítás. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Sopron.
 • Vajna L., Szántó M., Csiha I. (2001): A Diaporthe oncostoma előfordulása akác fiatalosokban. Növényvédelmi Napok, MTA,  Budapest.
 • Szántó M., Csiha I. (2001): Forest protectional questions in hungarian poplar stands in the case of clonal suspcepttibility and different site conditions. Third Balkan scientific conference, Sofia, 2001.

 

2000

 • Vajna L., Szántó M., Csiha I. (2000): A Phomopsis oncostoma előfordulása akácon. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest.

 

1996

 • Csiha I. (1996): Kocsányos tölgy gyökérvizsgálat szikes termőhelyen III. Kelet-Magyarországi Erdő-, Vad- és Halgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia. Kiadvány

 

 
 

Személyes adatok

Név

Csiha Imre

Születési idő

1958. január 10.

Születési hely

Debrecen

Szakképzettség

okleveles erdőmérnök,

természetvédelmi szakmérnök

Munkahely címe

Erdészeti Tudományos Intézet,

Püspökladányi Kísérleti Állomás és Arborétum

4150 Püspökladány, Farkassziget

Beosztás

állomásigazgató, tudományos munkatárs

Állandó lakcím

4150 Püspökladány, Toldi utca 41.

Családi állapot

nős

 

Tanulmányok

1994

Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron

Természetvédelmi szakmérnök

1983

Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron

Okleveles erdőmérnök

 

Munkahelyek

1985-

Erdészeti Tudományos Intézet

 

tudományos munkatárs, állomásigazgató

1983-1985

 

Állami Erdészeti Szolgálat, Debrecen

erdőtervező

 

Kutatási területek:

 • Szikes területek erdősítési problémái
 • Ültetvényes fatermesztés (nyarak, akác)
 • Természetszerű erdőművelés
 • Energetikai faültetvények

 

Tudományos publikációk száma: 39

 

Tudományos testületi tagság:

 • MTA Debreceni Területi Bizottság mezőgazdasági munkabizottság, Erdészeti Vadászati és Természetvédelmi munkabizottságának elnöke

 • OMME Püspökladány és Vidéke Méhészek Egyesületének elnöke

Állomás:

Püspökladány

CSI_sarga

Szakmai önéletrajz

Posta:

4150 Püspökladány, Farkassziget 3.

E-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mobiltelefon

06-30/219-7094

Telefon:

06-54/451-169

Fax:

06-54/514-110

  

Fő tevékenységi és kutatási területek:

     • ültetvényszerű fatermesztés (nemes nyár, akác)
     • szikes talajok erdősítése
     • természetszerű erdőgazdálkodás
     • energetikai faültetvények

 

Publikációk - Researchgate - Előadások