Uncategorised

Erdőgazdálkodók, természetvédelmi kezelők és erdészeti csemetekertek segítségét kérjük az erdészeti szaporítóanyag menedzsmentjéről meglévő ismereteink bővítéséhez, továbbá érdekel minket a klímaváltozás kérdésköréről, és a más régiókból származó szaporítóanyag felhasználásáról alkotott véleményük.


A magyar nyelvű kérdőívek az alábbi linkeken érhetők el:

•    Erdőgazdálkodók
•    Természetvédelmi kezelők
•    Erdészeti csemetekertek

 

Nagyságrendileg a fő állományalkotó fafajok összesen 900 millió csemetéjét ültetik el évente Közép-Európában. Az erdei ökoszisztémák hosszú távú vitalitásának és stabilitásának biztosításához alapvető fontosságú az erdészeti szaporítóanyag földrajzi és genetikai származásának ismerete. A kérdőív kitöltése által Ön is támogatja a SUSTREE projektben folyó tudományos munkát.

Köszönjük együttműködését!

 

Kapcsolat:

Dr. Nagy László

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

06-95/320-070

SUSTREE CMYK

35 kutató, politikus és gyakorlati szakember gyűlt össze a napos Bajorországban 2017. március 27-29. között a Bajorországi Erdészeti Szaporítóanyag Hivatal (ASP) által szervezett rendezvényen. Az esemény apropóját az erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó nemzeti szabályozási rendszerek kölcsönös megismerése és megértése adta közép-európai viszonylatban.

Vonal drapp

A találkozó első napi értekezlete rávilágított a reprezentált országok szabályozási rendszereinek különbözőségére az erdészeti szaporítóanyagok tekintetében. Az EU tagállamainak saját nemzeti szabályozása az 1999/105/CE sz. Európai Irányelv (Törvény az erdészeti szaporítóanyagról, 2003) alapján működik. Az irányelv tekinthető a nemzeti törvénykezés kiindulópontjának, bár az a tagállamokon múlik, hogy milyen szigorúan szabályozzák saját piacaikat. A fentiek nyomán alakulhatott úgy, hogy egyes európai országok engedélyezik a határon kívülről származó erdészeti szaporítóanyag behozatalát (pl. Ausztria, Németország), míg más államokban kizárólag saját határaikon belülről származó erdészeti szaporítóanyag használható fel (pl. Cseh Köztársaság, Szlovákia). Szintén a megbeszélés tárgyát képezte a klímaváltozásra vonatkozó megállapítások hiánya a jelenlegi jogi szövegekből.

A meghívott partnerek a második napon a jelenleg működő nemzeti erdészeti szaporítóanyag regisztereket bemutató munkaértekezletre gyűltek össze. Minden EU tagország számára előírás fafajonként és kategóriánként összegyűjteni és nyilvánosságra hozni a betakarított és megvásárolható erdészeti szaporítóanyagra vonatkozó adatokat. A legfőbb problémát az okozza, hogy ezek a listák tartalmukban, minőségükben, naprakészségükben és nyelvükben is eltérnek egymástól. A projekt egyik célja, hogy létrehozzon egy harmonizált adatbázist az erdészeti szaporítóanyagokról. Az olyan korábbi projektek, mint a FOREMATIS mintaként szolgálnak majd ebben a folyamatban.

Az utolsó napon a workshop résztvevői döntést hoztak a soron következő lépésekről, szétosztásra kerültek a feladatok, és megvalósult a további találkozók beütemezése

Az ilyen találkozóknak fontos szerepe van abban, hogy gördülékeny kommunikáció és együttműködés valósulhasson meg a partnerek között. Szeretnénk megköszönni a rendezvény szervezőinek a rendezvény zavartalan lebonyolítását és minden résztvevőnek, hogy eljöttek és hozzájárultak az esemény sikeréhez!

 

Group Laufen

Az erdők genetikai változatossága nemzetközi viszonylatban

Vonal drapp

SUSTREE CMYKAz ausztriai Erdészeti Kutatóintézet (BFW) az erdei ökoszisztémák klímaváltozáshoz való adaptációjának támogatását célzó nemzetközi projektbe kezdett. Hat közép-európai országból nyolc partner intézet osztja meg tudását a SUSTREE projektben annak érdekében, hogy lehetővé válhasson az erdészeti genetikai erőforrások fenntartásnak és hasznosításának nemzetközi összehangolása.

Vonal drapp

Az előre vetített klímaváltozás hatására a közép-európai erdők fajösszetétele alapvetően megváltozhat. Ez a változás új kihívásokat, és egyben új lehetőségeket is hoz magával. Annak érdekében, hogy fenntartsuk az erdők ökológiai és ökonómia funkcióit, olyan alkalmazkodást elősegítő erdőgazdálkodási gyakorlatokra van szükség, melyek alternatív fafajokat, fajkombinációkat, és ezek teljes alkalmazkodóképességét hasznosítják. A melegebb, szárazabb éghajlatú körzetekből származó szaporítóanyag felhasználása várhatóan pufferelő hatással lesz az erdők globális hőmérsékletemelkedéssel szembeni stabilitására nézve.

A növények nem ismerik a politikai határokat

A nemzeti határok rossz leírói a fafajok elterjedésének és helyi alkalmazhatóságának. A genetikai változatosság leggyakrabban földrajzi és éghajlati mintázatokat követ. Az Interreg Central Europe által támogatott SUSTREE projekt az erdészeti genetika és nemesítés kutatóit hozza össze Ausztriából, Csehországból, Németországból, Magyarországról, Lengyelországból és Szlovákiából. A nemzeteken átívelő együttműködés célja, hogy elősegítse a veszélyeztetett genetikai változatosság megőrzését, és összehangolja az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodást, -kereskedelmet és -felhasználást érintő nemzeti szabályozást és irányelveket. Mindezt annak érdekében, hogy Közép-Európa erdeiben a klímaváltozás szempontjából a lehető legmegfelelőbb genetikai anyag kerüljön felhasználásra.

Trend-teremtő megoldások

Az erdőgazdaságokkal való szoros együttműködés biztosítja a projekt eredményeinek azonnali hasznosulását. A fafajok elterjedésének várható változásait, az éghajlati alkalmazkodóképességük és fatermőképességük jövőbeli alakulását leíró modellek eredményeinek felhasználásával döntéstámogató eszközök és alkalmazások készülnek a gyakorlat számára. A klímaváltozás hatásait figyelembe vevő nemzetközi szaporítóanyag-kereskedelmi rendszerek és ajánlások várhatóan támogatást nyújtanak mind a szaporítóanyag termelőinek, mind pedig felhasználóinak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Célunk, hogy a szaporítóanyag-terjesztés nemzetközi szabályozására alapozva, ígéretes stratégiákat mutassunk be az alkalmazkodó erdőgazdálkodás számára.

 

Állomás:

Sárvár

 

Postacím:

9600 Sárvár, Várkerület 30/A.

E-mail:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon:

06-95/520-878

Fax:

06-95/320-252